Gửi cho chúng tôi thông tin cần hỗ trợ

Hãy gửi thông tin đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin cần hỗ trợ.

6th Floor, Star Building
33 Mac Dinh Chi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline: 1900 636 708

Email support: hrservices@talentnet.vn